Tác giả :

Khoa CKM đạt giải A với giọng ca của 02 giảng viên: Đỗ Văn Đại và Phan Thanh Vũ