Tác giả :

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Nữ công tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày 20/10/2023

Báo cáo chuyên đề sức khỏe:  Tầm soát ung thư – Vững tin cuộc sống