Tác giả :

KHÓA 2023 TRỞ VỀ SAU

Tên chương trình: KỸ NGHỆ GỖ VÀ NỘI THẤT

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: KỸ NGHỆ GỖ VÀ NỘI THẤT                          

Mã ngành: 7549002D

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

Mục đích (Goals)

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lập quy trình gia công các sản phẩm gỗ; vận hành, sửa chữa được các máy gia công gỗ; kinh doanh trong lĩnh vực chế biến gỗ;

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu đào tạo (Objectives)

            Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

  1. Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ gia công gỗ và thiết kế nội thất;
  2. Phát triển khả năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề, và học tập suốt đời. Có các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ gia công gỗ và thiết kế nội thất;
  3. Nâng cao khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp;
  4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và chế tạo các sản phẩm gỗ và thiết kế nội thất.

Chuẩn đầu ra 

Code

Chuẩn đầu ra

(Expected Learning outcomes)

Trình độ năng lực

ELO1

Có khả năng định nghĩa, tính toán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất bằng việc ứng dụng các nguyên lý toán học, khoa học và kỹ thuật.

 

PI1.1

Sử dụng được các định lý, định luật để giải thích các vấn đề tự nhiên, khoa học và kỹ thuật;

3

PI1.2

Tính toán và giải thích các thông số kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

3

PI1.3

Đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

4

ELO2

Có khả năng phát triển và tiến hành thực nghiệm, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu để đưa ra các kết luận phù hợp trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất

 

PI2.1

Sử dụng được các trang thiết bị trong phòng thí nghiệm;

3

PI2.2

Sử dụng các công cụ khác nhau để thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu thực nghiệm;

3

PI2.3

Viết báo cáo kỹ thuật một cách hiệu quả.

3

ELO3

Có khả năng nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của một kỹ sư; đưa ra các giải pháp hợp lý, có xem xét tác động của các giải pháp này trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.

 

PI3.1

Nhận biết phạm vi kỹ thuật liên quan đến hoàn cảnh xã hội, môi trường, kinh tế, toàn cầu;

3

PI3.2

Hiểu trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức liên quan đến vấn đề Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

3

PI3.3

Nhận biết những ảnh hưởng về những quyết định thực hiện những vấn đề Kỹ nghệ gỗ và nội thất liên quan đến hoàn cảnh về xã hội, môi trường, kinh tế và toàn cầu;

3

PI3.4

Nắm vững về thực tiễn vấn đề nghề nghiệp trong lãnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

4

ELO4

Có khả năng cập nhật kiến thức và công nghệ mới, sử dụng phương pháp học tập phù hợp.

 

PI4.1

Xác định được những kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết trong những tình huống khác nhau;

3

PI4.2

Giải thích được việc sử dụng các kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết trong những tình huống khác nhau;

4

PI4.3

Ứng dụng được các kiến thức, kỹ năng và công cụ phù hợp trong một tình huống cụ thể.

4

ELO5

Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

 

PI5.1

Ứng dụng những kiến thức cho việc thiết lập một môi trường làm việc chung với sự cộng tác cao;

3

PI5.2

Thể hiện trách nhiệm công việc được giao và đóng góp vào sự thành công của nhóm ;

3

PI5.3

Cung cấp sự lãnh đạo bằng việc thiết lập kế hoạch, tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt mục tiêu công việc.

3

ELO6

Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều hình thức và đối tượng khác nhau.

 

PI6.1

Có khả năng giải thích, truyền đạt nội dung công việc dưới dạng văn bản;

4

PI6.2

Có khả năng cung cấp dữ liệu để hỗ trợ những yêu sách hay thông tin cho khách hàng;

4

PI6.3

Có khả năng giải thích, truyền đạt những hiểu biết đến mọi người bằng lời nói;

4

PI6.4

Có khả năng đọc, hiểu, viết sử dụng tiếng Anh trong kỹ thuật.

3

ELO7

Có khả năng hình thành ý tưởng và thiết kế các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 

PI7.1

Xác định được những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

4

PI7.2

Tạo ra sản phẩm nội thất hoặc thiết kế được qui trình công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

5

PI7.3

Phân tích, đánh giá được sự phù hợp của thiết kế hoặc giải pháp kỹ thuật và đề xuất cải tiến.

5

ELO8

Có khả năng triển khai các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

 

PI8.1

Lên kế hoạch và thiết kế quy trình công nghệ trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

5

PI8.2

Thực hiện các hệ thống quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất bằng phần mềm/ phần cứng;

4

PI8.3

Giám sát và quản lý việc thực hiện hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất

5

ELO9

Có khả năng vận hành và quản lý các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

 

PI9.1

Hiểu biết và nắm vững được nguyên lý hoạt động của các thiết bị công nghiệp trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

4

PI9.2

Vận hành các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất;

5

PI9.3

Có khả năng thay đổi thiết kế dựa vào những ràng buộc và chi tiết kỹ thuật thiết kế, và cải thiện trong lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và nội thất.

5

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:4,963

Tổng truy cập:4,963