Tác giả :

KHÓA 2023 TRỞ VỀ SAU

Tên chương trình: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
Mã ngành: 7510203
Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI
Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra

Mục đích (Goals)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử là ngành kết hợp ba ngành cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin. Sự kết hợp 3 lĩnh vực này nhằm tạo ra những sản phẩm (hệ thống thiết bị, máy móc) có tính năng vượt trội. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngành Cơ điện tử đã tạo ra các sản phẩm thông minh, kết nối vạn vật phục vụ trong sản xuất và đời sống của con người.

Chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về khoa học; có khả năng áp dụng toán học và khoa học giải quyết các vấn đề kỹ thuật; có khả năng tổ chức, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng thực hành để đảm đương công việc của người kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

Kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí, điện tử, sản xuất hóa chất, chế biến thực phẩm hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí, điện tử, tự động hóa công nghiệp với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

Mục tiêu đào tạo (Objectives)

            Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

  1. Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Cơ điện tử.
  2. Phát triển khả năng học tập suốt đời, kỹ năng giải quyết vấn đề, và các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Cơ điện tử để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp phát triển khả năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề, và học tập suốt đời.
  3. Nâng cao khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.
  4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống sản xuất tự động trong công nghiệp.

Chuẩn đầu ra (Program outcomes)

ELOs

Chuẩn đầu ra

TĐNL

ELO1

Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử

 

PI1.1

Có khả năng áp dụng các định luật, định lý và nguyên lý trong khoa học tự nhiên để xây dựng mô hình toán các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ-điện tử

3

PI1.2

Có khả năng áp dụng các định luật, định lý và nguyên lý trong toán học để xây dựng các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ - điện tử

3

PI1.3

Có khả năng giải thích, phân tích các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử, từ đó biết vận dụng kết quả vào trong thiết kế các bộ phận của một hệ thống cơ- điện tử

4

ELO2

Có khả năng thiết kế thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, phân tích kết quả và kết luận

 

PI2.1

Có khả năng hoạch định thí nghiệm, sử dụng các thiết bị thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm thu thập dữ liệu

3

PI2.2

Có khả năng phân tích dữ liệu thực nghiệm và từ đó kết luận kết quả vấn đề cần nghiên cứu

4

PI2.3

Có khả năng trình bày các báo cáo kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử

3

ELO3

Có khả năng phát triển giải pháp kỹ thuật cho lĩnh vực cơ điện tử trong phạm vi trong nước và thế giới dựa trên các kiến thức kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

 

PI3.1

Nhận biết ảnh hưởng của lĩnh vực cơ điện tử đến hoàn cảnh xã hội, môi trường, kinh tế, trong nước và trên thế giới

4

PI3.2

Vận dụng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình phát triển các giải pháp kỹ thuật cho lĩnh vực cơ điện tử

3

PI3.3

Hiểu được các khái niệm, cách thức tiếp cận để triển khai khởi nghiệp

2

ELO4

Có khả năng liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết khi gặp tình huống mới

 

PI4.1

Có khả năng xác định giải pháp (hoặc kỹ thuật), công cụ mới khi gặp một tình huống mới trong lĩnh vực cơ điện tử

4

PI4.2

Có khả năng diễn giải giải pháp (hoặc kỹ thuật) và công cụ mới trong lĩnh vực cơ điện tử

4

PI4.3

Có khả năng áp dụng những giải pháp (hoặc kỹ thuật) và công cụ phù hợp trong một tình huống nhất định trong lĩnh vực cơ điện tử

3

ELO5

Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả

 

PI5.1

Có khả năng thiết lập một môi trường làm việc chung với sự cộng tác cao của các thành viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu công việc

3

PI5.2

Hiểu được trách nhiệm công việc được giao và đóng góp vào sự thành công của nhóm

2

PI5.3

Có khả năng thiết lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm đạt được mục tiêu công việc

3

ELO6

Có khả năng tương tác hiệu quả bằng hình thức thuyết trình hoặc dưới dạng văn bản, bản vẽ kỹ thuật

 

PI6.1

Có khả năng giải thích, truyền đạt nội dung công việc bằng hình thức thuyết trình

4

PI6.2

Có khả năng giải thích, truyền đạt nội dung công việc dưới dạng văn bản, bản vẽ kỹ thuật

4

PI6.3

Có khả năng đọc, hiểu, viết sử dụng tiếng Anh trong kỹ thuật

3

ELO7

Có khả năng nhận dạng và phân tích các vấn đề phức tạp trong hệ thống cơ điện tử bằng cách mô hình hóa mô phỏng với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng

 

PI7.1

Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Matlab, Ansys,...,) xây dựng mô hình(mô hình hóa), mô phỏng các phần tử cơ khí – điều khiển cấu thành hệ thống cơ điện tử

4

PI7.2

Có khả năng tính toán, phân tích các kết quả từ quá trình mô phỏng

4

ELO8

Có khả năng thiết kế và phát triển hệ thống cơ điện tử

 

PI8.1

Có khả năng chọn lựa cảm biến và cơ cấu chấp hành, vật liệu phù hợp, phần tử cơ khí hợp lý thiết kế những bộ phận hoặc sản phẩm cơ điện tử có khả năng tự động cao

5

PI8.2

Có khả năng thiết kế các bộ phận cấu thành hệ thống cơ điện tử với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng tạo ra các sản phẩm cơ điện tử có khả năng tự động cao

5

PI8.3

Có khả năng viết phần mềm, chế tạo phần cứng cho các bộ điều khiển với sự trợ giúp các phần mềm và dụng cụ hợp lý

5

PI8.4

Có khả năng sử dụng các thiết bị/dụng cụ chế tạo các phần tử cơ khí trong hệ thống cơ điện tử

3

ELO9

Có khả năng vận hành, bảo trì, quản lý bảo trì và cải tiến cho các hệ thống cơ điện tử

 

PI9.1

Có khả năng vận hành các thiết bị máy móc hoặc các dây chuyền sản xuất có mức độ tự động hóa cao

3

PI9.2

Có khả năng lập kế hoạch bảo trì, quản lý bảo trì cho các hệ thống cơ - điện tử

4

PI9.3

Có khả năng cải tiến hệ thống sản xuất tự động nhằm đem lại hiệu quả sản xuất cao hơn

5


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:4,865

Tổng truy cập:4,865