Tác giả :

 

CÁC BIỂU MẪU

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI (file PDF)

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG (file PDF)

Các mẫu đơn liên quan đến học vụ:Tạm dừng (bảo lưu), học lại, thôi học, chuyển trường

http://sao.hcmute.edu.vn/?ArticleId=b29feefa-ef49-4f24-b3d2-88ea3e09016f

 

QUY ĐINH - QUY CHẾ DÀNH CHO CBNV

Xem thông tin tại đây

 

QUY ĐỊNH DÀNH CHO SINH VIÊN  

Quy định số 224/QĐ-ĐHSPKT về công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 3289/QĐ-ĐHSPKT sửa đổi bổ sung về thi đua khen thưởng và kỷ luật sv hệ chính quy.

Quyết định số 2815/QĐ-ĐHSPKT  về công tác thi đua khen thưởng kỷ luật đối với sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 1914/QĐ-ĐHSPKT  bổ sung một số nội dung vào quy chế đào tạo đại học kèm theo quyết định quyết định 1727.

Quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT về quy chế đào tạo trình độ đại học sinh viên hệ chính quy 

Quyết định số 1468/QĐ-ĐHSPKT về quy định đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 1466/QĐ-ĐHSPKT về quy định lộ trình đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên 

Quyết định số 737/QĐ-ĐHSPKT về quy định đào tạo trực tuyến.

Quyết định số 1102/QĐ-ĐHSPKT về quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy.

Quyết định 1747/QĐ-ĐHSPKT về sửa đổi bổ sung về quy định trơ lý giảng dạy 

Quyết định 1278/QĐ-ĐHSPKT về trợ lý giảng dạy

Quyết định 1153/QĐ-ĐHSPKT về điều chỉnh tỷ lệ đóng học phí đối với sinh viên tạm dừng hoặc thôi học

Quyết định 2863/QĐ-ĐHSPKT về thu học phí năm học 2022-2023

 

QUY TRÌNH

 

CÁC QUY TRÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1- Quy trình thanh toán tiền mặt

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/f8a8391e-5654-4954-bb47-5e1fb192dd23/quy-trinh-thanh-toan-tien-mat

2-Quy trình thu học phí chính qui (xem file PDF)

3- Hướng dẫn về cách đóng học phí

xem link tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=s536EqrBhyY&feature=youtu.be

4- Hướng dẫn quy trình thanh toán, vật tư thực tập

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/f184d76b-9c9a-43fd-8083-18da73fe9c0b/huong-dan-quy-trinh-thu-tuc-thanh-toan-vat-tu-thuc-tap

5- Quy trình lập dự toán kinh phí hoạt động

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/968d3709-a8d4-4494-8296-fcf9603ac7fd/quy-trinh-lap-du-toan-kinh-phi-hoat-dong

6- Quy trình thuế thu nhập cá nhân

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/baa4ade5-1533-4b62-b9f5-27809a93d18e/quy-trinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

CÁC QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Xem link tại đây: http://qao.hcmute.edu.vn/ArticleId/867eba8d-abc8-4e27-b7ac-8d55caba58f1/danh-muc-quy-trinh-hien-hanh-6-2020

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
FACEBOOK Đoàn - Hội

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:170,418

Tổng truy cập:1,997,167


FACEBOOK