Tác giả :

(CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG)

 

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

 

I.Khối kiến thức chung

6

 

Triết học

3

 

Phần tự chọn (3TC)

3

 

Phương pháp luận sáng tạo KHKT

3

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

 

Kinh tế đại cương

3

 

Kinh tế kỹ thuật

3

 

Quản lý sản xuất

3

 

II.Kiến thức cơ sở ngành

15

 

Mô hình hóa và Điều khiển hệ thống cơ điện tử nâng cao

3

 

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

3

 

Phần tự chọn (9TC)

( Chọn 3 môn  từ STT 9 đến STT 18)

9

 

Động học và động lực học cơ cấu

3

 

Servo điện-thủy-khí nâng cao

3

 

Xử lý tín hiệu số trong cơ điện tử

3

 

Vật liệu nâng cao

3

 

Thiết bị đo và cảm biến

3

 

Dao động nâng cao

3

 

Phương pháp tính toán số nâng cao

3

 

Toán ứng dụng trong  kỹ thuật

3

 

Điện tử công suất và ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử

3

 

Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

3

 

Chuyên đề 1

1

 

III.Kiến thức chuyên ngành

15

 

Kỹ Thuật Robot

3

 

Phần tự chọn (12TC)

( Chọn 4 môn  từ STT 21 đến STT 31)

12

 

Vi Cơ - Điện tử (MEMS)

3

 

Cơ - Điện tử y sinh

3

 

Thị giác máy

3

 

CAD/CAE cho Cơ - Điện tử

3

 

Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy

3

 

Thiết kế kỹ thuật nâng cao

3

 

Điều khiển quá trình

3

 

Hệ thống truyền thông công nghiệp và hệ SCADA

3

 

Hệ thống sản xuất tiên tiến

3

 

Điều khiển thông minh và hệ thống lai

3

 

Ứng dụng thời gian thực  dùng máy tính

3

 

IV.Luận văn tốt nghiệp

23

Tổng cộng

47

 

 

 

(CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

 

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

I.Khối kiến thức chung

3

Triết học

3

II.Kiến thức cơ sở ngành

6

Mô hình hóa và Điều khiển hệ thống cơ điện tử nâng cao

3

Phần tự chọn (3TC)

( Chọn 1 môn  từ STT 3 đến STT 12)

3

Động học và động lực học cơ cấu

3

Servo điện-thủy-khí nâng cao

3

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

3

Vật liệu nâng cao

3

Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

3

Phương pháp tính toán số nâng cao

3

Dao động nâng cao

3

Xử lý tín hiệu số trong cơ điện tử

3

Điện tử công suất và ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử

3

Toán ứng dụng trong  kỹ thuật

3

Chuyên đề 1

3

III.Kiến thức chuyên ngành

9

Kỹ Thuật Robot

3

Phần tự chọn (6TC)

( Chọn 2 môn  từ STT 15 đến STT 25)

6

Vi Cơ - Điện tử (MEMS)

3

Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy

3

Cơ - Điện tử y sinh

3

Thị giác máy

3

CAD/CAE cho Cơ - Điện tử

3

Điều khiển quá trình

3

Điều khiển thông minh và hệ thống lai

3

Ứng dụng thời gian thực  dùng máy tính

3

Nhiệt động lực và Truyền nhiệt

3

Động lực học lưu chất tính toán (CFD)       

3

Thiết kế kỹ thuật nâng cao

3

Chuyên đề 2

3

IV.Luận văn tốt nghiệp

23

Tổng cộng

47

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:41,882

Tổng truy cập:57,788