Tác giả :

 

VỀ ĐÀO TÀO

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2021 VỀ SAU

Quyết định số 456/QĐ-ĐHSPKT, 06/02/2023 và Quyết định số 1914/QĐ-ĐHSPKT, 28/6/2022 về việc bổ sung một số nội dung vào Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06/9/2021 - Xem file 1727  tại đây - Xem file 456 tại đây - Xem file 1914

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
FACEBOOK Đoàn - Hội

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:170,535

Tổng truy cập:1,997,284


FACEBOOK