Tác giả :

 

VỀ ĐÀO TÀO

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2021 VỀ SAU

Quyết định số 456/QĐ-ĐHSPKT, 06/02/2023 và Quyết định số 1914/QĐ-ĐHSPKT, 28/6/2022 về việc bổ sung một số nội dung vào Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06/9/2021 - Xem file 1727  tại đây - Xem file 456 tại đây - Xem file 1914

 

QUY ĐINH - QUY CHẾ DÀNH CHO CBNV

Xem thông tin tại đây

QUY ĐỊNH DÀNH CHO SINH VIÊN  

Quy định số 224/QĐ-ĐHSPKT ngày 09/12/2013 về công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 3289/QĐ-ĐHSPKT  ngày 3/11/2022 sửa đổi bổ sung về thi đua khen thưởng và kỷ luật sv hệ chính quy.

Quyết định số 2815/QĐ-ĐHSPKT ngày 13/09/2022 về công tác thi đua khen thưởng kỷ luật đối với sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 1914/QĐ-ĐHSPKT  ngày 28/06/2022 bổ sung một số nội dung vào quy chế đào tạo đại học kèm theo quyết định quyết định 1727.

Quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT  ngày 06/09/2021 về quy chế đào tạo trình độ đại học sinh viên hệ chính quy 

Quyết định số 1468/QĐ-ĐHSPKT ngày 04/06/2021 về quy định đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 1466/QĐ-ĐHSPKT ngày 01/08/2019 về quy định lộ trình đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên 

Thông báo số: 672/TB-ĐHSPKT ngày 14/04/2023 cong nhan chung chi Aptis ESOL xet dat chuan anh van dau ra

Quyết định số 737/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/03/2021 về quy định đào tạo trực tuyến.

Quyết định số 1102/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/03/2022 về quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy.

Quyết định số 1213 ngày 09/05/2023 ban hanh quy định về trợ lý giảng dạy

Quyết định 1153/QĐ-ĐHSPKT ngày 22/03/2022 về điều chỉnh tỷ lệ đóng học phí đối với sinh viên tạm dừng hoặc thôi học.

Quyết định 2863/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/09/2022 về thu học phí năm học 2022-2023.

Nghị quyết 121/NQ-HDT duyệt mức thu hoc phi năm hoc 2022 2023

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:166,597

Tổng truy cập:2,056,416

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn