Tác giả :

Nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích sinh viên học tập tốt, trong năm học 2022 - 2023, bên cạnh 37 suất học bổng đạt điều kiện để được duy trì, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp) sẽ tiếp tục tài trợ 13 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Năm 01 (Khóa 2022) của
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, mỗi suất trị giá 250USD/năm. Những năm học tiếp theo, sinh viên nào giữ được kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn năm trước sẽ
tiếp tục được xem xét để nhận học bổng.Tiêu chí và đối tượng

 • Sinh viên năm 1, hệ đào tạo chính quy, chưa nhận được học bổng nào khác;
 • Ưu tiên cho sinh viên thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo (có sổ hộ nghèo/ cận
  nghèo);
 • Điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao (trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế
  và điểm tuyển sinh, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn về kinh tế).
 1. Hồ sơ xét cấp học bổng
 • Đơn đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ (theo mẫu);
 • Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn có chứng thực (sổ hộ nghèo/ cận nghèo/gia đình khó khăn/ mồ côi/ khuyết tật/ bệnh tật);
 1. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ:
  Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, nộp cả 02 hình thức:
   Nộp tất cả bản giấy về văn phòng Khoa
   Nộp bản mềm qua email anpnd@hcmute.edu.vn (đặt tiêu đề email NTT2022- Họ và
  tên- MSSV) gồm 02 file:
 • 1 file PDF đơn xin học bổng (theo mẫu), đặt tên file theo cú pháp HB2022_Tên
  trường_Tên Khoa_Họ và Tên
 • 1 file scan tất cả minh chứng liên quan
  Thời hạn nộp hồ sơ:
 • Sinh viên gửi email và nộp hồ sơ bản giấy đến hết ngày 27/10/2022.
 • Các Khoa lập danh sách theo mẫu theo thứ tự ưu tiên và gửi về phòng Tuyển sinh và
  Công tác sinh viên kèm hồ sơ, chậm nhất ngày 31/10/2022, gửi file danh sách qua
  email anpnd@hcmute.edu.vn.vv

Đơn xin dự tuyển học bổng Nguyễn Trường Tộ

/Resources/Docs/SubDomain/fme/2. Don xin du tuyen hoc bong NTT.docx

/wp:paragraph
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:41,680

Tổng truy cập:57,586