Tác giả :

                                                                                   KẾ HOẠCH

                                                       Về việc tổ chức các hoạt động Cựu sinh viên

                                Hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường (5/10/1962 – 5/10/2022)

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Mục đích:

Tổ chức các hoạt động thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (5/10/1962 – 5/10/2022);

Tập hợp, giao lưu gắn kết các thế hệ Cựu sinh viên khoa, hưởng ứng tuần lễ “HCMUTE Spirit 2022”.

Yêu cầu:

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức các hoạt động diễn ra thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đảm bảo có sự tham gia của cựu sinh viên các khóa.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thời gian: 8g00 – 15g00, ngày 02 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp II, Tòa nhà trung tâm

Các hoạt động trọng tâm hưởng ứng “Tuần lễ HCMUTE Spirit 2022”

Tổ chức Hội thảo;

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, học bổng, tài trợ, ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Giới thiệu Ban Liên lạc Cựu Sinh viên Khoa đến các bạn sinh viên, tân sinh viên.

Thăm và tri ân thầy cô lãnh đạo khoa, cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thành lập Ban chỉ đạo:

- PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh Trưởng khoa Trưởng ban
- TS Quách Văn Thiêm Phó Trưởng khoa Phó ban
  • Ban tổ chức:
- PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh Trưởng khoa Trưởng ban
- TS Quách Văn Thiêm Phó Trưởng khoa Phó ban TT
- PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ Phó Trưởng khoa Phó ban
-PGS.TS Phạm Sơn Minh Phó Trưởng khoa Ủy viên
- TS Trần Văn Trọn Chủ tịch công đoàn khoa Ủy viên
-TS Đặng Trí Dũng Bí thư Đoàn khoa Ủy viên
- ThS Dương Thế Phong Phó ban liên lạc cựu sinh viên Ủy viên
-ThS Nguyễn Văn Sơn Phó GĐ TT CNC Ủy viên
CN. Hoàng Trà Hương Phó chủ tịch công đoàn khoa Ủy viên

Phối hợp thực hiện

Trung tâm dịch vụ sinh viên: Hỗ trợ bố trí chỗ gửi xe cho sinh viên và cựu sinh viên.

Phòng Tổ chức hành chính: Đội bảo vệ hỗ trợ hướng dẫn khách đậu xe ô tô trong khuôn viên trường, hỗ trợ mượn phòng họp.

Phòng Truyền thông: Hỗ trợ truyền thông, mượn sảnh tòa nhà trung tâm.

Kinh phí thực hiện:

- Nguồn kinh phí hoạt động cựu sinh viên theo phân bổ của Nhà trường và vận động tài trợ

Tiến độ thực hiện:

- Từ 25/8 – 01/9/2022: Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết cho đơn vị, trình Ban giám hiệu duyệt thông qua P.QHDN.

/wp:paragraph