Tác giả :

 

CHƯƠNG TRÌNH THC S THEO HƯỚNG NG DNG

 

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

I.Môn học chung

6

Triết học

3

Phần tự chọn

( Chọn 1 môn từ STT 2 đến STT 6)

3

Phương pháp luận sáng tạo KHKT

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Kinh tế đại cương

3

Kinh tế kỹ thuật

3

Quản lý sản xuất

3

II.Kiến thức cơ sở ngành

15

Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

3

Cơ học vật rắn và phá hủy

3

Động lực học lưu chất tính toán (CFD)

3

Chuyên đề

1

Phần tự chọn

( Chọn 2 môn  từ STT 2 đến STT 10)

6

 

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

3

Nhiệt động lực và Truyền nhiệt

3

Thiết bị đo và cảm biến

3

Toán ứng dụng trong kỹ thuật

3

Phương pháp tính toán số nâng cao

3

Động lực học các vật thể

3

Dao động nâng cao

3

Lý thuyết cơ cấu ứng dụng trong Robotics

3

Hệ chuyên gia trong kỹ thuật cơ khí

3

 

 

III.Kiến thức chuyên ngành

15

Hệ thống sản xuất nâng cao

3

Thiết kế kỹ thuật nâng cao

3

Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy

3

Phần tự chọn

( Chọn 2 môn  )

6

Vật liệu nâng cao

3

Thiết kế máy công cụ CNC

3

Kỹ thuật năng lượng mới và môi trường

3

Công nghệ vi khuôn

3

Khoa học và công nghệ MEMS

3

Kỹ thuật phân tích vật liệu

3

Lý thuyết biến dạng dẻo

3

Kỹ thuật robot

3

Điều khiển đa biến

3

Kỹ thuật nhựa

3

Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN)

3

 

 

IV.Luận văn tốt nghiệp

10

Tổng cộng

47

 

CHƯƠNG TRÌNH THC S THEO HƯỚNG NGHIÊN CU

   

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

I.Môn học chung

3

Triết học

3

II.Môn học cơ sở (2 môn + 2 chuyên đề)

12

Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

3

Chuyên đề 1

3

Chuyên đề 2

3

Phần tự chọn

( Chọn 1 môn từ STT 2 đến STT 6)

3

Cơ học vật rắn và phá hủy

3

Động lực học lưu chất tính toán (CFD)

3

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

3

Nhiệt động lực và Truyền nhiệt

3

Thiết bị đo và cảm biến

3

Toán ứng dụng trong kỹ thuật

3

Phương pháp tính toán số nâng cao

3

Động lực học các vật thể

3

Dao động nâng cao

3

Lý thuyết cơ cấu ứng dụng trong Robotics

3

Hệ chuyên gia trong kỹ thuật cơ khí

3

 

 

III.Môn học chuyên ngành (3 môn)

9

Hệ thống sản xuất nâng cao

3

Phần tự chọn

( Chọn 2 môn  từ STT 2 đến STT 10)

6

Thiết kế kỹ thuật nâng cao

3

Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy

3

Vật liệu nâng cao

3

Kỹ thuật năng lượng mới và môi trường

3

Công nghệ vi khuôn

3

Khoa học và công nghệ MEMS

3

Kỹ thuật phân tích vật liệu

3

Động lực học các vật thể

3

Điều khiển đa biến

3

 

 

IV.Luận văn tốt nghiệp

23

Tổng cộng

47

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:41,800

Tổng truy cập:57,706