Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Số: 02 – TB/KLTN - CKM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ đồ án Tốt nghiệp HK 1/2022 – 2023

 1. THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỊA ĐIỂM
  • Hệ đại trà: Ngày 17/02/2023 – tại tòa nhà TT CNC [Link danh sách HĐ]
  • Hệ CLC: Ngày 18/02/2023 – tại tòa nhà TT CNC [Link danh sách HĐ]
  • Sinh viên kiểm tra lại MSSV – HỌ VÀ TÊN trong danh sách hội đồng đã phân công

  (Danh sách hội đồng theo từng khoa đính kèm)

  • Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin, tạo file: YÊU CẦU CHỈNH SỬA.txt và ghi rõ nội dung cần sửa chữa, lưu tại thư mục gốc của Drive nộp đề tài, hoặc liên hệ trực tiếp GV phụ trách chuẩn bị (thầy Sơn) để chỉnh sửa trực tiếp vào giờ hành chính.
 2. NỘI DUNG CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY BẢO VỆ

  (*) GVHD hoặc GVPB có thể đưa trực tiếp phiếu nhận xét cho thư ký HĐ

  -      Hệ đại trà: 15:00 ngày 16/02/2023

  • Hệ đào tạo chất lượng cao: 15:00 ngày 17/02/2023
 3. HỒ SƠ  BẢO VỆ VÀ SAU BẢO VỆ
 1. Hồ sơ tại buổi bảo vệ
  • Báo cáo bìa mềm (01 cuốn)
  • Báo cáo tóm tắt (05 cuốn)
  • Tập bản vẽ (nếu có)
  • Poster (được in và dán tại khu vực triển lãm, tòa nhà Khoa Cơ khí Chế tạo máy)
  • Nhận xét của GVHD đã có chữ ký (SV nhận từ GVHD và đưa Thư ký HĐ trước 3 ngày hoặc GVHD đưa trực tiếp đến thư ký HĐ)
  • Nhận xét của GVPB đã có chữ ký (SV nhận từ GVPB và đưa Thư ký HĐ trước 3 ngày hoặc GVPB đưa trực tiếp đến thư ký HĐ)
  • Phiếu nhận xét của Hội đồng bảo vệ: điền thông tin sinh viên, đề tài và in theo số lượng của thành viên hội đồng.
  • Các biểu mẫu tải tại website của khoa Cơ khí Chế tạo máy.

                  Chuẩn bị Hội đồng bảo vệ cùng GV thư ký hội đồng

       2. Hồ sơ sau bảo vệ

       Thời gian và yêu cầu

Từ ngày 22/02/2023 đến 24/02/2023 sinh viên hệ đại trà nộp về VPK:

 1. Biên bản chỉnh sửa có xác nhận của GVHD và Chủ tịch, thư ký hội đồng.
 2. Báo cáo đồ án, tập bản vẽ đóng bìa mạ vàng (02 bộ).Sinh viên nộp 1 bộ về thư viện. Sau khi thư viện đã nhận nộp về VPK bộ còn lại kèm phiếu  xác nhận đã nhận của thư viện.
 3. Mỗi bộ đặt trong một túi hồ sơ, in đầy đủ thông tin như biểu mẫu hướng dẫn.
 4. Nhập điểm

Sinh viên hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xét duyệt và nhập điểm vào ngày 28/02/2023

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

PGS. TS. Phạm Sơn Minh

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 
 

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:41,823

Tổng truy cập:57,729


FACEBOOK