Tác giả :

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Cơ khí chế tạo máy và thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 – 2022;

Với mục tiêu khai thác hiệu quả các thiết bị do Nhà trường đầu tư và thực hiện tạo sân chơi sinh hoạt học thuật đa ngành cho sinh viên khoa Cơ khí chế tạo máy nói riêng và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật toàn trường nói chung, Khoa Cơ khí Chế tạo máy phối hợp với Công ty TNHH XS-TM Thành Thông tổ chức Hội thi lập trình, vận hành máy CNC gia công gỗ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích:

-  Nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng lập trình, vận hành máy CNC nói chung và gia công gỗ nói riêng cho các em sinh viên ngành cơ khí.

- Thông qua Hội thi tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau của các bạn sinh viên trong khoa Cơ khí chế tạo máy, Sinh viên trong toàn trường từ đó thúc đẩy sinh viên nghiên cứu ứng dụng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, lĩnh hội và tiếp thu khoa học công nghệ mới.

- Đưa hội thi trở thành hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt chuyên môn của sinh viên mang tính chất đa ngành.

2. Yêu cầu:

- Sinh viên đã học lập trình và vận hành máy CNC.

- Phải tham gia buổi huấn luyện chung do Ban tổ chức hướng dẫn.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian hướng dẫn sử dụng thiết bị: ngày (4-5) tháng 6 năm 2022

- Thời gian tổ chức hội thi: ngày (11-12) tháng 6 năm 2022

- Địa điểm: Xưởng Kỹ nghệ gỗ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng và hình thức đăng ký

- Đối tượng tham gia: Sinh viên khoa Cơ khí chế tạo máy, Sinh viên trong toàn trường và Các trường trong khu vực có quan tâm.

- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký dự thi theo cá nhân theo đường link đến hết ngày 31/5/2022

Links đăng ký tham gia cuộc thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ti046H4tRYlDK0vCAOE4pljGMLP37dnMqsscYJ1GefA/edit?usp=sharing

 

2. Nội dung hội thi

Nội dung hội thi như sau:

- Lập trình phay CNC gia công theo bản vẽ.

- Thí nghiệm trên phần mềm mô phỏng quá trình phay CNC.

- Tiến hành gia công phay CNC trên vật liệu gỗ.

3. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải nhất: 7.000.000 đồng + Giấy chứng nhận

- 01 Giải nhì: 5.000.000 đồng + Giấy chứng nhận

- 01 Giải ba: 4.000.000 đồng + Giấy chứng nhận

- 03 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận

Ngoài ra, tất cả sinh viên tham dự hội thi đều được cấp giấy chứng nhận từ BTC và được tính cho Học phần lãnh đạo kinh doanh trong kỹ thuật do Đoàn trường quản lý.

/wp:paragraph