Tác giả :

Sáng ngày 26/05/2023 Ban chủ nhiệm khoa cùng các Thầy Cô tham quan công ty Kềm Nghĩa  kết nối hợp tác phát triển khoa học công nghệ, thực tập cho sinh viên khoa.