Tác giả :

Hỏi: Về việc tạm dừng học tập có thời hạn

Trả lời: SV được phép tạm dừng học tập khi có lý do chính đáng; Thời gian tạm dừng tính vào thời gian đào tạo (trừ trường hợp tạm dừng để thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc có lý do chính đáng theo quy định của quy chế); Thời gian tạm dừng tối đa bằng thời gian kéo dài của khóa học. Mỗi lần tạm dừng từ 1 đến 2 học kỳ. Hai lần tạm dừng không được liền kề nhau trừ các trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ xem xét cụ thể.

Hỏi: Xin cho biết trình tự tiến hành các thủ tục tạm dừng học tập?

Trả lời: Trình tự tiến hành thủ tục tạm dừng như sau:

-        Sinh viên làm đơn theo mẫu (nhận tại phòng Công tác HSSV hoặc download trên website của phòng);

-       Sinh viên hoàn tất các mục trong đơn, đơn được phụ huynh cho ý kiến & chính quyền địa phương xác nhận;

-       Sinh viên làm thủ tục thanh toán công nợ tại phòng Kế hoạch Tài chính, trả hết sách tại Thư viện;

-       Sinh viên nộp đơn tại phòng Công tác sinh viên (đơn đã được phụ huynh ký & chính quyền địa phương xác nhận, phòng Kế hoạch Tài chính xác nhận hoàn tất công nợ, Thư viện xác nhận trả xong sách).

-       Sinh viên nhận quyết định tạm dừng tại phòng Công tác HSSV (sau 3 ngày).

Hỏi: Đề nghị cho biết quy định đóng học phí khi tạm dừng?

Trả lời: Sinh viên nộp đơn trước khi học kỳ bắt đầu: Không phải đóng học phí; Sinh viên nộp đơn trong tuần 1 & 2 mỗi học kỳ: Được rút môn học (RT), đóng 20% học phí học kỳ; Nộp đơn trong tuần 3 & 4 mỗi học kỳ: Được rút môn học, đóng 50% học phí học kỳ; Nộp đơn sau tuần thứ 4 mỗi học kỳ: Được rút môn học, đóng 100% học phí học kỳ.

Hỏi: Thủ tục về việc xin học tiếp sau khi tạm dừng như thế nào?

Trả lời: Khi hết thời hạn tạm dừng, để được học tiếp sinh viên phải làm thủ tục xin học lại.

Quy trình: Nộp các giấy tờ tại phòng Công tác sinh viên: đơn xin học lại (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương (nhận tại phòng Công tác HSSV hoặc download trên mạng của phòng); Quyết định cho phép tạm dừng. Thời gian: chậm nhất, trước 2 tuần khi bắt đầu đăng ký môn học học kỳ mới. Nhận quyết định học lại: Tại phòng Công tác sinh viên (sau 3 ngày).

Chú ý: Sinh viên có thể nộp đơn xin học trở lại trước một học kỳ: khi lý do xin tạm dừng được giải quyết. Quá thời hạn tạm dừng một học kỳ, sinh viên không làm đơn xin học tiếp hoặc xin gia hạn thời gian tạm dừng, sẽ bị xóa tên.

Hỏi: Khi nào thì sinh viên bị buộc thôi học?

Trả lời: Việc xét buộc thôi học được tiến hành theo năm học (vào tuần thứ 50 của năm học), sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: Có điểm trung bình chung đạt dưới 3,00 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 3,50 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 4,00 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 4,50 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá.

Hỏi: Sau khi bị buộc thôi học, SV có được phép chuyển sang hệ đào tạo khác?

Trả lời: Sinh viên bị buộc thôi học vì lý do học lực có thể xin chuyển sang chương trình đào tạo đại học không  chính qui hay sang trình độ cao đẳng hoặc Trung cấp chuyên nghiệp, thủ tục bao gồm:

a)  Sinh viên viết đơn gửi phòng đào tạo;

b)  Sau khi được phê duyệt sinh viên nộp đơn tại phòng CT HSSV để làm thủ tục xếp lớp.

c)  Sinh viên đăng ký học theo chương trình đào tạo mới và làm thủ tục xin bảo lưu điểm tại phòng đào tạo.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:4,841

Tổng truy cập:4,841