Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

Tp. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đồ án Tốt nghiệp HK 2/2022-2023

HỆ ĐẠI TRÀ; CLC; và CLA

Trên cơ sở thống nhất các ý kiến của Trưởng / Phó BM thuộc Khoa CKM, Quy trình đăng ký ĐATN HK 2 2022-2023 được tiến hành như sau:

I- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP

Từ ngày 10/02/2023- 17/02/2023:

BM tổng hợp các đề tài ĐATN của Giảng viên thuộc BM theo  MẪU ĐĂNG KÝ

GV không thuộc khoa CKM sẽ đăng ký đề tài trực tiếp cho BM hoặc qua link https://forms.office.com/r/V2uX2LwSAp

(BCN Khoa sẽ chuyển đề tài về BM quản ngành để giới thiệu đến SV)

Ngày 17/2/2023 đến 21/02/2023:

BM tổng hợp danh sách đăng ký ĐATN của các GV thuộc BM

Ngày 22-02-2023:

BM gửi danh sách các đề tài do GV thuộc BM đăng ký về BCN khoa (nếu có)

Từ ngày 23/02/2023 đến ngày  27/02/2023  Khoa tổng hợp và gửi danh sách ĐATN theo các chuyên ngành về các BM quản Ngành

Ngày 27/2/2023 đến 04/03/2023:

BM quản Ngành thông báo để SV đăng ký ĐATN tại BM

(*) Lưu ý: BM phổ biến đến SV và GVHD về  giới hạn số lượng SV trên GVHD như sau:

·       Phó giáo sư – Tiến sĩ:   15 SV

·       Tiến sĩ, Giảng viên chính -Thạc sĩ : 12  SV

·       Thạc sĩ:  10 SV

Ngày 06/03/2023 đến 08/03/2023:

BM tiến hành phân GVPB cho các ĐATN thuộc ngành mình quản

Ngày 08/03/2023:

BM quản Ngành gửi Danh sách ĐATN (SV, đề tài, GVHD, GVPB) về BCN khoa (Với những ngành không có SV làm ĐATN thì không cần gửi danh sách)

Ngày 09/03/2023:

BCN khoa tổng hợp, cân đối số lượng SV, GVHD và GVPB

(*) Lưu ý: nếu số lượng SV trên GVHD không được vượt quá yêu cầu cho phép. Ngoại trừ một số TH đặc biệt sẽ do BCN khoa xem xét trên cơ sở đơn đề xuất của GV và SV (VD: SV thực hiện lại ĐATN của HK trước;)

Ngày 10/03/2023:

Khoa nộp các thông tin đồ án tốt nghiệp về phòng đào tạo và công bố danh sách chính thức ĐATN tại website khoa CKM để GV và SV nắm thông tin (Thông tin về HĐ bảo vệ và GVPB sẽ được thông báo sau)

II THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dự kiến)

Dự kiến 28-29/07 bảo vệ đề tài TN

(*) Thông báo v/v bảo vệ ĐATN và các thông tin liên quan sẽ được thông báo sau

                                                                                                PHÓ TRƯỞNG KHOA CKM

                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                         PGS.TS PHẠM SƠN MINH

 
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 
 

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:172,072

Tổng truy cập:2,369,708


FACEBOOK