Tác giả :

Chiều ngày 7/4/2021, Khoa Cơ khí Chế tạo máy kết hợp với OneCAD tổ chức Workshop: 
NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VỚI SẢN PHẨM AUTODESK (gồm các công cụ: AutoCAD, Inventor, 3DS Max)
Dành cho sinh viên các ngành đặc biệt là ngành: Thiết kế công nghiệp - CNKT Cơ khí và Kỹ nghệ gỗ và nội thất.
Có hơn 200 bạn SV tham dự và có cơ hội trao đổi với các chuyên gia về nhu cầu, ứng dụng, những công cụ mới trong lĩnh vực Thiết kế sản phẩm.

Hình ảnh tham gia Hội thảo