Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 2471/TB-ĐHSPKT             TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2023

 

 THÔNG BÁO

Về việc xét Học bổng hỗ trợ cho sinh viên khó khăn học kỳ I năm học 2023-2024


 


Nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh thực sự khó khăn của sinh viên hệ chính quy tại trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo xét học bổng hỗ trợ khó khăn cho sinh viên học kỳ I năm học 2023-2024, như sau:

1.      Đối tượng được xét trợ cấp

Sinh viên đang theo học hệ đại học chính quy có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Ưu tiên sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

2.      Các mức hỗ trợ: có 3 mức hỗ trợ

Mức 1: Trị giá 3.500.000 đồng/SV. Cấp cho SV có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn do địa phương chứng thực năm 2023, sinh viên nêu rõ hoàn cảnh khó khăn.

Mức 2: Trị giá 7.000.000 đồng/SV. Cấp cho SV có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn do địa phương chứng thực năm 2023 (ưu tiên cho SV mồ côi cha hoặc mẹ; có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị) hoặc SV thuộc hộ cận nghèo năm 2023.

Mức 3: Trị giá 10.000.000 đồng/SV. Cấp cho SV có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn do địa phương chứng thực năm 2023 (ưu tiên cho sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ - người còn lại không có khả năng lao động để tạo thu nhập lo cho gia đình; có cha và mẹ đều bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị; gia đình vừa có biến cố lớn như tai nạn, bệnh tật dẫn đến rất khó khăn về tài chính) hoặc SV thuộc hộ nghèo năm 2023.

Lưu ý: Đối với SV đã được xét Miễn/Giảm học phí vẫn được xem xét hưởng trợ cấp khó khăn tuy nhiên sẽ giảm mức so với các SV khác cùng hoàn cảnh.

3.      Hồ sơ xét học bổng hỗ trợ

-      Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ khó khăn (theo mẫu kèm theo thông báo).

-      Minh chứng về hoàn cảnh kinh tế gia đình (chứng thực năm 2023).

-      Bản sao (không cần công chứng) Bảng điểm học tập hoặc Giấy chứng nhận điểm thi THPT 2023 (đối với SV năm nhất).

4.      Thành phần Hội đồng xét Học bổng hỗ trợ

-      Ông Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng.

-      Ông Trần Thanh Thưởng - Trưởng phòng TS&CTSV, Ủy viên thường trực.

-      Ông Hồ Thành Công - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Ủy viên.

-      Ông Lê Xuân Thân – Bí thư Đoàn trường, Ủy viên.

-      Ông Lê Quang Bình – Phó trưởng P. TS&CTSV, Ủy viên.

-      Bà Phan Nguyễn Duy An - CV P. TS&CTSV, Thư ký.

-      Đại diện Lãnh đạo các Khoa/Viện có quản sinh viên.

5.      Quy trình xét Học bổng hỗ trợ

-      Sinh viên khó khăn nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa/Viện hoặc văn phòng Đoàn trường. Đồng thời, khai thông tin trên Link: https://tinyurl.com/htsvUTE-231. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 06/10/2023.

-      Ban chủ nhiệm Khoa/Lãnh đạo Viện/Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét hồ sơ và đề nghị mức hỗ trợ vào đơn của SV; Thư ký Khoa/Viện/Chánh văn phòng Đoàn trường tổng hợp danh sách đề nghị nhận trợ cấp (theo mẫu đính kèm thông báo), gửi danh sách và hồ sơ về Thư ký Hội đồng xét trợ cấp (Cô An - P. TS&CTSV) và gửi file danh sách qua email: anpnd@hcmute.edu.vn, hạn cuối 17/10/2023.

-      Hội đồng xét học bổng hỗ trợ khó khăn họp xét, công bố danh sách chậm nhất ngày 31/10/2023.

-      Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi trợ cấp cho sinh viên trước ngày hết hạn đóng học phí đợt 1 năm học 2023-2024.

Ngoài ra Nhà trường còn thực hiện hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên: Sinh viên làm đơn (cho bản thân mình hoặc làm giúp cho bạn khi phát hiện), nêu rõ khó khăn (nghèo hoặc sinh viên, thân nhân gia đình có bệnh hiểm nghèo...), mức cần hỗ trợ gửi GẤP về Văn phòng Khoa hoặc văn phòng Đoàn trường. Tùy từng trường hợp cụ thể Nhà trường sẽ xem xét và hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-  BGH (để b/c);

-  Các đơn vị;

-  Sinh viên;

-  Lưu: VT, TS&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Lê Hiếu Giang

 

Thông báo xét trợ cấp khó khăn

Mẫu đề nghị xét trợ cấp khó khăn 

 

Bảng điểm xin trợ cấp khó khăn SV có thể in trực tiếp từ trang online, không cần xin ở P. Đào tạo


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:23,698

Tổng truy cập:87,732