Tác giả :

Sáng ngày 12/4/2021 tại Hội trường, Khoa Cơ khí Chế tạo máy kết hợp cùng Công ty OneCAD và Công ty MITEK Platinum Global tổ chức một buổi tư vấn tuyển dụng cho công ty Mitek - Global Platinum đối với sinh viên khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy nói riêng và trường SPKT nói chung.
Công ty Platinum là Công ty của Mỹ đối tác chính trong tuyển dụng và thực tập tốt nghiệp của khoa cơ khí chế tạo máy. Công ty có chế độ lương và phúc lợi khá cao. Theo kế hoạch là khoa cơ khí chế tạo máy sẽ cử khoảng 150 bạn xuống thực tập tốt nghiệp từ tháng 6 đến tháng 12/2021.
Nhằm giúp các có nhu cầu thực tập tốt nghiệp cũng như làm việc tại công ty này để đượcvấn và giải đáp thắc mắc cùng với một chuyến Company tour để hiểu hơn về công ty và các chế độ chính sách đãi ngộ.

1200 sinh viên tham gia ngày hội tuyển dụng công ty Mtek Platinium để tuyển 200 bạn sinh viên năm 4 đi thực tập tốt nghiệp tại công ty Mỹ tại Việt Nam.

Hình ảnh sinh viên tham gia