Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Cộng hòa  xã hội  chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

                                                                               Tp.Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v Sinh viên đăng ký đồ án Tốt nghiệp HK 2/2022-2023

Sau khi tổng hợp dữ liệu đề tài tốt nghiệp, Khoa CKM  gửi thông tin các đề tài tốt nghiệp đã được duyệt, sinh viên đăng ký làm đề tài TN  trong học kỳ 2/2022-2023  thực hiện theo nội dung sau:

1.      Sinh viên vào link đính kèm để xem danh sách đồ án tốt nghiệp

https://hcmuteeduvn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/huonght_ms_hcmute_edu_vn/ERawYbfjix9OipxAQ8tC3sYBS7OXwedAKE3uvzPebLLqdw?e=WWr1gY

2.Sinh viên/Nhóm sinh viên liên hệ  Giảng viên hướng dẫn ký vào mẫu (Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) và nộp tại văn phòng khoa cho cô Hương và được cấp mã số duyệt để tài

Links mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

https://fme.hcmute.edu.vn/ArticleId/c43f9522-ef2e-46d9-bd4d-741ecc6f5f76/cac-quy-trinh-bieu-mau-iso-cap-nhat-2020.

3. Thời gian nộp mẫu nhiệm vụ đồ án tại Văn phòng Lưukhoa:

Từ ngày 08/03/2023 đến 10/03/2023

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h

Buổi chiều từ 14h đến  16h

Sau khi nộp tờ nhiệm tại văn phòng khoa, sinh viên sẽ được cấp Mã số duyệt đề tài.

Mỗi sinh viên điền thông tin để đăng ký đề tài TN theo link từ ngày 08/03/2023 đến 10/03/2023

https://forms.office.com/r/EJXr3jcx3W.

 4.Từ ngày 12/03/2023 đến 14/03/2023  Khoa thông báo đến sinh viên danh sách  sinh viên đã cung cấp thông tin để kiểm tra lại thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan đến đề tài đăng ký.

5. Từ 15/03/2023 đến 17/03/2023 Khoa gửi thông tin đăng ký môn học về phòng đào tạo.

 

Ghi chú:

Thời gian giao đồ án:  15/03/2023

Thời gian nộp đồ án15/07/2023

Thời gian bảo vệ đồ án: sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

NHÓM ZALO CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CKM HỌC KỲ NÀY: https://zalo.me/g/owrhbc509

NHÓM ZALO CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CLC HỌC KỲ NÀY: https://zalo.me/g/hcxhht261

                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

                                                                                                            PGS.TS Phạm Sơn Minh 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:172,088

Tổng truy cập:2,369,724