Tác giả :

Tổ chức chương trình Đêm Hội Trăng Rằm " tại Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang