Tác giả :

Sau thời gian đăng ký qua link theo quy định 

Khoa CKM thông báo tới sinh viên danh sách sinh viên khoa CKM đã đăng ký làm đồ án TN.

Khoa CKM sẽ đăng ký môn học cho các bạn .Yêu cầu các bạn sinh viên kiểm tra lại thông tin các mục sau

Tên đề tài

Mã số sinh viên 

Họ và tên 

Ngành học

Khoa 

Sinh viên kiểm tra thông tin trước ngày 17/03/2023

Mọi trường hợp sai lệch về thông tin sau NGÀY  17/03/2023  trên sinh viên phải chịu trách nhiệm.

 

 1703 CKM DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2_0222-2023.pdf

 

1703 CLC DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2_0222-2023.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 
 

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:179,422

Tổng truy cập:2,374,673


FACEBOOK