Tác giả :

LỄ BÀN GIAO VÀ KHAI TRƯƠNG PHÒNG THÍ NGHIỆM DO CÔNG TY TNHH HUAYUAN VIETNAM MACHINERY TÀI TRỢ CHO KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY