Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

                             

Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 01 năm 2024.

 

THÔNG BÁO

V/v Sinh viên đăng ký đồ án Tốt nghiệp HK 2/2023-2024

 

Sau khi tổng hợp dữ liệu đề tài tốt nghiệp, Khoa CKM  gửi thông tin các đề tài tốt nghiệp đã được duyệt, sinh viên đăng ký làm đề tài TN  trong học kỳ 2/2023-2024  thực hiện theo nội dung sau:

1.     Sinh viên xem danh sách đề tài tốt nghiệp  tại đây

2.     Sinh viên/nhóm sinh nộp mẫu nhiệm vụ đồ án có chữ ký của giảng viên hướng dẫn tại văn phòng khoa (Hương)

       Links mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

  https://fme.hcmute.edu.vn/ArticleId/c43f9522-ef2e-46d9-bd4d-741ecc6f5f76/cac-quy-trinh-bieu-mau-iso-cap-nhat-2020 .

3. Thời gian nộp mẫu nhiệm vụ đồ án tại Văn phòng khoa:

Sinh viên nộp nhiệm vụ đồ án có chữ ký của giảng viên hướng dẫn từ ngày 22/01/2024 đến 26/01/2024

+Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30

+Buổi chiều từ 14h đến  16h

Từ ngày 22/01/2024 đến 27/01/2024, mỗi sinh viên làm đề tài TN điền thông tin để đăng ký đề tài TN tại Link đăng ký làm đồ án  

 4.Từ ngày 29/01/2024 đến 31/01/2024  Khoa thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên đã cung cấp thông tin để kiểm tra lại thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan đến đề tài đăng ký. 

 

 Danh sách sinh viên đã đăng ký thực hiện đề tài TN chưa duyệt số TC

 

5. Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024 Khoa gửi thông tin đăng ký môn học về phòng đào tạo.

 

Ghi chú:

Thời gian giao đồ án:  19/02/2024

Thời gian bảo vệ đồ án: sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Nhóm zalo ĐỒ ÁN TN  đại trà HK 1/2023-2024  https://zalo.me/g/trfnxq515

 

Nhóm zalo ĐỒ ÁN TN CLC   HK 1/2023-2023  https://zalo.me/g/gxylbf729

 

                                                                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

              (Đã ký)

 

 

                                                                                                       PGS.TS Đặng Thiện Ngôn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 
 

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:172,098

Tổng truy cập:2,369,734


FACEBOOK