Tác giả :

Thời gian 9g00, 20/6/2023 - Thứ ba
Tại Hội trường. (File Kế hoạch)

Thầy PGS.TS Đặng Thiện Ngôn : Hướng dẫn phần nội dung viết báo cáo tốt nghiệp và các nội dung khác cần lưu ý.

Thầy TS. Mai Đức Đãi : hướng dẫn phần nôi dung bản vẽ và nội dung  tính toán.

Thầy PGS.TS Trần Ngọc Đảm: hướng dẫn viết tóm tắt khóa luận tốt nghiệp, trình bày powerpoint, cách trình bày báo cáo trước hội đồng bảo vệ.

Thầy TS. Bùi Hà Đức:  hướng dẫn thực hiện poster và clip đồ án.

Thầy ThS. Nguyễn Văn Sơn: hướng dẫn thực hiện triển lãm,quảng bá sản phẩm khóa luận.

 

Hình ảnh buổi hướng dẫn sinh viên cách trình bày khóa luận TN