Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

                                                                                    Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 09 năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v Sinh viên đăng ký đồ án Tốt nghiệp HK 1/2023-2024

 

Sau khi tổng hợp dữ liệu đề tài tốt nghiệp, Khoa CKM  gửi thông tin các đề tài tốt nghiệp đã được duyệt, sinh viên đăng ký làm đề tài TN  trong học kỳ 1/2023-2024  thực hiện theo nội dung sau:

       1.Sinh viên xem danh sách đề tài tốt nghiệp tại đây

2.Sinh viên/Nhóm sinh viên liên hệ  Giảng viên hướng dẫn ký vào mẫu Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp nộp tại văn phòng khoa cho cô Hương và được cấp mã số duyệt để tài.

       Links mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

  https://fme.hcmute.edu.vn/ArticleId/c43f9522-ef2e-46d9-bd4d-741ecc6f5f76/cac-quy-trinh-bieu-mau-iso-cap-nhat-2020 .

3. Thời gian nộp mẫu nhiệm vụ đồ án tại Văn phòng khoa:

Từ ngày 22/09/2023 đến 26/09/2023

Buổi sáng từ 7h30 đến 10h

Buổi chiều từ 14h đến  16h

Sau khi nộp tờ nhiệm tại văn phòng khoa, sinh viên sẽ được cấp Mã số duyệt đề tài.

Từ ngày 22/09/2023 đến 26/09/2023, mỗi sinh viên điền thông tin để đăng ký đề tài TN theo


Link đăng ký làm đồ án  


 4.Từ ngày 26/09/2023 đến 28/09/2023  Khoa thông báo đến sinh viên danh sách  sinh viên đã cung cấp thông tin để kiểm tra lại thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan đến đề tài đăng ký.

 

5. Từ 29/09/2023 đến 30/09/2023 Khoa gửi thông tin đăng ký môn học về phòng đào tạo.

 

Ghi chú:

Thời gian giao đồ án:  01/10/2023

Thời gian bảo vệ đồ án: sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Nhóm zalo ĐỒ ÁN TN  đại trà HK 1/2023-2024 https://zalo.me/g/msjlby142

Nhóm zalo ĐỒ ÁN TN CLC   HK 1/2023-2023 https://zalo.me/g/ghhgwd923

 

                                                                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

              (Đã ký)

 

 

                                                                                                       PGS.TS Đặng Thiện Ngôn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 
 

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:172,144

Tổng truy cập:2,369,780


FACEBOOK