Tác giả :

Vào ngày 03/3/2023, Khoa Cơ khí Chế tạo máy đã phối hợp với Công ty TNHH Sài Gòn Tech Education và Công ty tầm nhìn Công nghệ Việt Nam tổ chức buổi giao lưu và chia sẻ định hướng mục tiêu nghề nghiệp thông qua Chương trình Internship và chia sẻ kinh nghiệm Gia công CNC thực tế bằng phần mềm Mastercam (tác giả bộ sách ứng dụng phần mềm Mastercam trong lập trình gia công CNC - Hoàng Văn Thiệu). Với sự tham gia gần 400 sinh viên Khoa Cơ khí Chế tạo máy.